วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

7-8 ก.พ. ชลบุรีจัด “นัดพบแรงงานย่อย” บางแสน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงานย่อย” โดยได้เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 40 แห่ง พร้อมเสนอตำแหน่งงานว่างงานกว่า 2,000 อัตรา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม