วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สวนสาธารณะ ลานโพธิ์-นาเกลือ

สวนสาธารณะลานโพธิ์-นาเกลือ นอกจากจะรองรับงานลอยกระทงเมืองพัทยาปี 2553 แล้ว ยังเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่นนาเกลืออีกด้วยมีที่ว่างสำหรับจอดรถ เผื่อสำหรับผู้เดินทางมาหาซื้ออาหารทะเลสด หรือ แห้ง ได้ใช้จอดกัน จะอยู่บริเวณด้านในของตลาดลานโพธิ์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม