วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางชื่อศิลปินและเวลาแสดง งานพัทยามิวสิค 2011

ตารางกำหนดเวลาการแสดง และรายชื่อศิลปิน แผนที่เวลาการแสดงต่าง ๆ ของงาน พัทยา มิวสิค เฟสติวัล 2011 ทั้ง 4 เวที 3 วัน ตั้งแต่ 18 - 20 มีนาคม 2554 แบ่งตามสีเวที เช่น Galaxy Stage จัดที่เวทีแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่ืงในแผนที่มีรายละเอียดแจ้งไว้แล้ว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม