วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เซ็นทาราพัทยา ต้อนรับอาจารย์คณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมธุรกิจโรงแรม

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย แอนดรูว์ บราวน์ หัวหน้าพ่อครัวของโรงแรมฯ พร้อมด้วย คุณมนฑา ทองงาม หัวหน้าแม่บ้าน ให้การต้อนรับ อาจารย์ชวนา อังคนุรักษ์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะนักศึกษาจากสาขาการจัดการการโรงแรม ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงแรมฯ ตามโครงการศึกษาดูงานภาพรวมธุรกิจโรงแรม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม