วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมาน) ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่มีองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 16 เมตร กว้าง 14 เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง เป็นของดีอีกแห่งของแปดริ้ว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม