วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เชิญเที่ยวงาน ถนนคนเดิน เกาะลอย ศรีราชา

ถนนคนเดินเกาะลอย ศรีราชา จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นถนนช้อปปิ้งแห่งเดียวของโลกกว่า 300 เมตร ที่ให้ความรู้สึกเหมือนช้อปปิ้งอยู่กลางทะเล ร่ามนมัสการวิหารหลวงพ่อผิวหรือพระครูปริยัติวราทร เจ้าแม่กวนอิม เยี่ยมชมบ่อเตาตนุ เลือกซื้อเลือกหาสินค้าดีจากร้านค้าชุมชน และอาหารอร่อยต่าง ๆ อีกมากมาย พร้อมรับชมความงดงามของทัศนียภาพรอบเกาะลอย ศรีราชา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม