วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางเวลาเรือ ไป – กลับ เกาะล้าน พัทยา

ตารางบอกเวลาเรือโดยสาร ที่จะเดินทางไปเกาะล้านในแต่ละวัน แบ่งเป็นเที่ยวไป 7 เที่ยว และเที่ยวกลับอีก 7 เที่ยว ด้วยกัน ส่วนเที่ยวสุดท้ายสำหรับเดินทางกลับจากเกาะล้านคือ หกโมงเย็น ซึ่งต้องไปขึ้นเรือโดยสารที่ท่าหน้าบ้าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม