วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“พ่อ… The Greatest of the Kings The Greetings of the Land”

จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานเทิดทูนสถาบันของชาติ ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดชลบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกในการนำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง “พ่อ... The Greatest of the Kings The Greetings of the Land” มาฉายบนม่านน้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกของจังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมรับชมพร้อมรับแจก VCD ภาพยนตร์ในวันที่ 15 ตุลาคม ศกนี้ ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม