วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Pattaya Shop on The Bequite single and equite 5-6 มิ.ยนี้

พานิชย์ร่วมเมืองพัทยาปิดหาดยกห้างช็อปยามกว่า 3 กม.เยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และ ลดภาระการครองชีพประชาชน ในงานมหกรรมรวมพลังเพื่อวันใหม่ Pattaya Shop on The Befairly 5 และ 6 มิถุนายน 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 24:00 น. ณ ถนนสายชาดหาด เมืองพัทยา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม