วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เซ็นทารา ประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 69 ภายใต้หัวข้อ “New Horizon in Pediatric Practice: State of the Art” ณ ห้องมิราจแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยาโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย”  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม