วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ว่ายน้ำการกุศล “Rotary Pattaya Cross Bay Charity Swim” ครั้งที่ 7

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อการกุศล “Rotary Pattaya Cross Bay Charity Swim” ครั้งที่ 7 รายได้ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เยาวชน รวมทั้งด้านสุขภาพของเด็กด้อยโอกาสในเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดจุดเริ่มต้น 2 ระยะ และในกิจกรรมครั้งนี้ ทางเมืองพัทยา ได้กำหนดเวลาระหว่าง 09.30 - 11.30 น. ห้ามจอดและแล่นเรือทุกชนิดใกล้ชายหาด ในวันที่ 21 พ.ย. 2553  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม